Met kunst je school verrijken (1)

Natuurlijk ben ik als kunstdocent voor een maximaal bereik van de kunstvakken in scholen. Ik ben overtuigd van mijn eigen vak, van het belang ervan en als ik dat niet zou zijn zou ik een slechte vakdocent zijn. Kunst is een essentieel vak, leren over kunst en cultuur is onmisbaar voor jongeren! Kunst verdient dus een prominente plek in het curriculum van scholen.
Vraag ieder ander vakdocent en hij zal met overtuiging zijn eigen vak in deze zin op de plek van het vak ‘kunst’ invullen. Maar toch. Geen enkel ander vak moet zo vechten voor zijn bestaan binnen de school als de kunstvakken. Over Frans of Wiskunde wordt door niemand moeilijk gedaan. Die vakken behoren vanzelfsprekend tot de kennisbasis van scholen. Kunst heeft deze positie ook, maar lang niet altijd vanzelfsprekend. Ik heb al vaker mentorgesprekken, orthodontistbezoeken en inhaaltoetsen genoemd die steevast onder mijn vak plaatsvinden. En op dit moment tellen de kunstvakken even niet mee als het gaat om het gemiddelde eindcijfer van leerlingen die in klas 3 in de bespreking (leerlingen die tussen zittenblijven en overgang in zitten qua cijfers) zitten.

Ondertussen hoor ik over teruglopende leerlingaantallen op scholen. Over het belang van een goede uitstraling van een school, over dat een goede profilering van je school leerlingen kan trekken en vraag me af wat een school bezielt als juist dit vak met zoveel uitstraling zo in de marge wordt gezet.

Maar dat is niet een argument voor meer kunst en cultuur op school. Bij lange na niet. Het belang van kunst is meer dan alleen maar een betere profilering of uitstraling. Het belang ligt veel meer in de kunst en cultuur zelf. Leren over kunst is leren over jezelf, over deze tijd, over je omgeving, de maatschappij. Leren over kunst is leren reflecteren op wat je ziet. Kunst maken is worstelen met materialen, is keuzes maken die niet voor de hand liggen, is divergent denken. Kunst bezoeken is genieten, concentreren, kijken, luisteren en soms verrast worden. Kunst daagt je uit!

Edited: maart 11th, 2011