confronterende ontdekking

Al een tijdje ben ik bezig mijn visie op kunsteducatie te verwoorden. Het hebben van een visie is natuurlijk mooi, maar wat komt er van terecht in de praktijk? Leef ik mijn visie ook na? Komt mijn visie tot uiting in de dingen die ik doe, de keuzes die ik maak?

Als het goed is gebeurt dit allemaal, want waarom zou je anders een visie hebben?

Confrontatie

Helaas. Na analyse van mijn lessen heb ik een confronterende ontdekking gedaan. De lessen die ik geef blijken helemaal niet zo uit mijn visie voort te komen. Ik ben nog steeds erg druk met het zgn ‘classroom management’. Leerlingen stil krijgen, ruimte voor mijn verhaal van die dag, leerlingen motiveren, voor de 100ste keer het nut van het vak uitleggen, voor de 100ste keer de opdrachten uitleggen, etc. Best erg he? Ben dus vooral bezig met dingen die voorwaardelijk zijn voor goede lessen.

Urgent en belangrijk

Ik ben dus druk met de dingen die urgent zijn. Maar de dingen die belangrijk zijn (mijn waarden/opvattingen, mijn visie/missie dus) sneeuwen onder. Ik vind bijvoorbeeld leerlingen laten reflecteren en leerlingen feedback geven belangrijk, maar pas dit te weinig toe.

Ik loop vast op structuur. Of eigenlijk het ontbreken daarvan in mijn lessen.

Als kunstdocent ontregel ik graag, mijn Ckv lessen mogen best een heel andere soort lessen zijn in het dagelijkse ritme van de leerling. Bij Ckv wordt er anders geleerd, gewerkt en lesgegeven. Ik wil leerlingen inspireren, ramen en deuren openen in hun hoofden. Het is dus niet erg dat mijn lessen qua opzet anders zijn dan al de andere vakken die leerlingen krijgen. Bij Ckv mogen er onverwachte dingen gebeuren. Spontane discussies, bijdragen van leerlingen, uitstapjes naar een museum en cultuurdagen maken deze lessen tot hopelijk inspirerende lessen. Door inspiratie krijgen leerlingen nieuwe inzichten.

Maar leerlingen krijgen ook nieuwe inzichten door zelf op onderzoek uit te gaan. En door feedback te krijgen en te reflecteren. Deze dingen komen te weinig aan bod in mijn lessen omdat ik aan de ene kant zoveel ruimte laat voor inspiratie middels het onverwachte, door het ontregelen van alles, dat ik ondertussen heel erg druk ben grip te houden op deze inspirerende ontregelende lessen.

Dit wil ik dus anders.

Als superchaoot gedij ik zeker bij ontregelen. Dit is mijn tweede natuur. Maar er moet ook geregeld worden. Leerlingen moeten een heel leerproces doorlopen, ze moeten daar ook feedback op krijgen en ze moeten die feedback en beoordelingen op tijd krijgen. Dit maak ik even mijn missie voorlopig. Zodat mijn missie eindelijk bij mijn lessen gaat passen.

Edited: november 29th, 2010

Meer actie voor Cultuurkaart

Het lot van de Cultuurkaart is nog niet zeker. Waarschijnlijk wordt deze wegbezuinigd en ik hoor/lees verontrustend weinig! Hierbij dus nogmaals (zie eerdere blogposts) mijn duit in het zakje.

Als docent CKV wil ik leerlingen meenemen de Kunst en Cultuurwereld in. Ik wil leerlingen vooral Kunst en Cultuur laten ervaren. Dit is ook de hoofddoelstelling van het vak. Leerlingen worden in de lessen geïnspireerd om zelf keuzes te maken uit het culturele aanbod in hun omgeving. Als docent help ik ze daarbij. En ik bied ook zelf een aantal culturele activiteiten aan. De activiteiten die ik aanbied en de activiteiten die de leerlingen zelf doen worden deels betaald met het geld van de Cultuurkaart. Zelfs dan moeten leerlingen nog bijbetalen, de cultuurkaart is een tegemoetkoming. Als dit geld wegvalt heb ik echt geen idee meer hoe ik leerlingen nog CKV kan geven. Ik kan dan niet meer aan de kerndoelen voldoen. Zonder dit geld is dit vak niet uit te voeren!

Ik weet zeker dat de overheid overtuigd is van de waarde van Kunst en Cultuuronderwijs. Leerlingen worden door het vak CKV kritische cultuurconsumenten die ook later vaak weer terugkeren in de theater/concert-stoelen. Sinds de invoering van het vak CKV zijn de jongeren weer volop aanwezig als cultuurpubliek. Naar mijn idee snijdt de overheid zichzelf in de vingers als de Cultuurkaart echt wordt afgeschaft. Want hoe moeten de theaters/concertzalen/musea zichzelf bedruipen als er geen publiek meer is? Want de jongeren van nu zijn de bezoekers van de toekomst!

Niet alleen daarom is het belangrijk om leerlingen goed Cultuuronderwijs te geven. Kunst en Cultuur is zo rijk aan ideeën, aan waarden, aan ervaringen! Leerlingen leren bij CKV hun oordeel uit te stellen, ze leren goed te kijken, ze leren nuanceren, discussiëren, hun eigen mening goed te onderbouwen, te reflecteren etc. Leerlingen leren over zichzelf en over de wereld waar ze nu in leven.

Kortom, de Cultuurkaart moet blijven want het vak CKV moet blijven!

Wil jij ook je stem laten horen? Steun de petitie van CJP:

Wilt u de petitie ondersteunen?
1. Stuur een mail naar: jennet@cjp.nl, met als onderwerp: Ik steun de
petitie.
2. Leg in deze mail uit waarom de Regeling Cultuurkaart volgens u van
waarde is voor cultuuronderwijs. De lengte van de mail bepaalt u zelf.
3. Verstuur deze mail voor 26 november 2010.

Edited: november 23rd, 2010

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes