regeer-en gedoogakkoord, Cultuurkaart?

Het is me wat, heb ik een jaar lang geschreven aan een beleidsplan, lijkt het erop dat deze zo de prullenbak in kan! De Cultuurkaart wordt misschien afgeschaft en ik ben benieuwd wat er voor in de plaats komt. Ik ben somber.

De Cultuurkaart was een nodige en goede financiele injectie om de opdracht die de overheid wat betreft Cultuuronderwijs aan scholen heeft gegeven, ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Voor de Cultuurkaart kregen de leerlingen zogenaamde vouchers die ze bij Culturele instellingen konden inwisselen voor Culturele ervaringen. Deze vouchers werden aan leerlingen in de onderbouw gegeven (meestal beheerd en uitgegeven door de docenten, voor de leerlingen) en in de bovenbouw aan de leerlingen die CKV op hun rooster hadden staan.

De Cultuurkaart was een grote verandering, niet alleen qua kaart (een pasje net zoals een pinpas met virtueel tegoed) maar ook qua geld. Met de komst van de Cultuurkaart werd er substantieel meer geld aan de leerlingen gegeven voor Culturele Activiteiten. Want nu kreeg iedere leerling in elk leerjaar een eigen pas met een tegoed van €15. In het CKV jaar kwam daar zelfs €10 bij op, dankzij een gift van het VSBfonds.

Met dit geld moesten er ook plannen komen, dit geld was veel te veel om maar ad hoc activiteiten mee te organiseren. Ik heb dus gewerkt aan een bestedingsplan en een beleidsplan. Deze Cultuurkaart was dus niet alleen een financiele injectie, het maakte ook dat Cultuuronderwijs een serieuze zaak werd voor de scholen, waar serieus mee omgegaan diende te worden.

Dit proces is nog steeds gaande, want je hebt niet zomaar een kloppend beleids- en bestedingsplan. Dit kost wat jaren. Er moet namelijk echt anders gedacht worden op scholen: er moet ruimte komen in de roosters voor Culturele Activiteiten, er moet ruimte komen voor het ontwikkelen van een visie op een doorgaande leerlijn voor deze activiteiten en er moet ruimte komen voor docenten om deze activiteiten te kunnen ontwikkelen. Bij mij op school moet er nog hard worden gewerkt aan deze punten. We zijn er nog lang niet, als is er een beweging in de goede richting gaande. Iedereen die een school kent weet dat dit soort dingen zo langzaam gaan.

En nou komt mijn punt: eindelijk is er iets van beweging in het serieus nemen van het Cultuuronderwijs gaande en nou wordt dat ding eruit gegooid! Hoe kan dit? Hoe dom is dit? Hoe rampzalig!

Een praktisch voorbeeld: Ik koop veel theaterstukken in (bij Kleinkunstig, zie links), die op school worden uitgevoerd. Op school hebben wij een verschrikkelijk slecht podium waar met veel pijn en moeite optredens uitgevoerd kunnen worden. De ruimte is namelijk ook een aula en een centrale doorgang in de school: iedere leerling loopt door deze ruimte om bij zijn/haar kluisje te komen of om naar een ander lokaal te gaan. Zeer ongeschikt, maar ik blijf theater inkopen. Soms huur ik voor een groot bedrag een andere zaal waar de optredens plaats vinden, soms wordt de hele school bewogen om toch in die ruimte iets uit te laten voeren. In ieder geval is sinds een jaar iedereen, tot de directie toe, er wel van overtuigd dat er werk van een nieuwe theaterruimte moet worden gemaakt. Dit is allemaal dankzij de Cultuurkaart. Dankzij het serieuze geld voor serieuze activiteiten.

En nu valt dat allemaal weg. Denkje dat mijn school nog iets gaat doen aan het upgraden van het podium als er nooit meer een theaterstuk wordt opgevoerd? Terwijl zo’n podium niet alleen voor theaterstukken handig is. Ook presentaties van leerlingen, lezingen, optredens van schoolbandjes, het schoolorkest, noem maar op.

Het waren mooie jaren, waarin Cultuuronderwijs eindelijk bezig was een plek te veroveren binnen het onderwijs die het verdient. Ik ben bang dat het voorbij is en dat we weer in de marge verdwijnen.

Ik blijf mijn best doen, ik vind Cultuuronderwijs te belangrijk om verslagen in een hoekje te gaan balen. Maar het kost me wel even tijd om de goede moed weer bij elkaar te rapen. In ieder geval is er nog dit jaar geld beschikbaar en kan ik mijn leerlingen binnenkort weer de nieuwe kaarten geven. Hier ga ik maar even goed van genieten.

Posted: oktober 13th, 2010 under cultuurkaart.

Write a comment